You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

รู้จักเคารพความเป็นส่วนตัว จะอยู่ด้วยกันได้นาน

คนเรานั้นต่อให้รักกัน สนิทกันมากแค่ไหน แต่ก็ต้องรู้จักที่จะ

เคารพความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายไว้บ้าง อย่างน้อยก็ถือว่า

เป็นการให้เกียรติกันและกัน

เพราะคนเราทุกคนล้วนแล้วแต่มีความต้องการพื้นที่ส่วนตัว

ของตัวเองบ้างในบางครั้ง ต่อให้เป็นคนรักหรือคนที่สนิทกันมากแค่ไหน

แต่พวกเขาก็ต้องการพื้นที่ส่วนตัวนั้นในบางครั้งเสมอ

 

การที่ไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่าย ก็เหมือนเป็นการ

ไม่ให้เกียรติอีกฝ่าย และนั่นอาจจะทำให้มีปัญหาหรือต้องทะเลาะกันได้

 

คู่รักที่รู้จักเคารพพื้นที่ส่วนตัว และให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกัน

มักจะรักกันและอยู่ด้วยกันได้นานมากยิ่งขึ้น มากกว่าคู่รักที่ไม่มี

พื้นที่ส่วนตัวให้กัน หรือไม่เคารพความเป็นส่วนตัวของอีกฝ่ายเลย

เพราะฉะนั้นถ้าอยากจะให้รักยืนยาวมากขึ้น เราก็ต้องเคารพพื้นที่ส่วนตัว

ของอีกฝ่ายด้วย จึงจะทำให้รักไปด้วยกันได้นานมากยิ่งขึ้น

Back to top button