You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

การนอกใจ คือการทำลายความรักที่มีให้กัน

คนเราต่อให้รักกันมากแค่ไหน แต่ถ้านอกใจเพียงครั้งเดียว

ก็หมายความว่าความรักและความไว้เนื้อเชื่อใจของคนสองคน

ถือว่าจบกัน และไม่สามารถที่จะเชื่อใจกันได้อีกต่อไป

อย่าลืมนะว่าความรักนั้นเป็นเรื่องของคนสองคน

การที่มีมือที่สามเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย แสดงว่ามันไม่ใช่

ความรักของคนสองคนอีกต่อไป

 

และการนอกใจก็คือการทำลายความเชื่อใจของอีกฝ่าย

ที่เขามีให้ โดยไม่มีทางที่ความรู้สึกเดิมจะกลับคืนมาได้อย่างแน่นอน

เหมือนแก้วที่แตกร้าว ต่อให้เราพยายามจะต่อกลับมาเหมือนเดิมยังไง

มันก็ยังมีรอยร้ายอยู่ดี ไม่มีวันที่จะกลับมาเหมือนเดิม

เพราะฉะนั้นต่อให้คนเราจะรักกันมากแค่ไหน แต่ถ้านอกใจเพียงหนึ่งครั้ง

ความรักก็ถือว่าจบลง ต่อให้เราสามารถให้อภัยได้ แต่เราก็ไม่มีวันกลับมารู้สึกเหมือนเดิม

ได้อีกต่อไป เป็นความรักที่ต้องคอยระแวงอยู่ตลอดเวลา แบบนั้นมันไม่มีความสุขหรอกนะ

Back to top button