You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ไม่มีใครทำให้เรามีความสุข ได้มากไปกว่า ตัวเราเอง

หลายครั้งที่เรามักจมอยู่กับความทุกข์ที่เกิดขึ้นกับเรา ณ เวลาใดเวลาหนึ่ง

แล้วสิ่งที่เราทำเมื่อเจอกับปัญหาที่ทำให้เราทุกข์ใจ คือการอยู่กับมันด้วยความรู้สึกแย่ๆ

มัวแต่ต่อว่าตัวเอง หรืออาจมัวแต่โทษคนอื่น

 

เรามักเสียดายและอยากย้อนเวลากลับไปแก้ไขมันให้มันดีกว่านี้ แต่ก็เป็นไปไม่ได้

เพราะเวลาที่ผ่านไปไม่สามารถหวนกลับคืนมาได้อีก

สิ่งที่เราควรแก้ไข ณ ตอนนี้ คือการยอมรับในความผิดพลาด

ความผิดหวังที่กำลังเกิดขึ้นอยู่กับเรา

แล้วในที่สุดเราจะทำใจยอมรับผลที่เป็นอยู่

และหาหนทางแก้ไขมันในกลับมาดีที่สุด

ซึ่งวิธีนี้นอกจากจะทำให้เรายอมรับความจริงแล้ว

ยังทำให้เราสลัดความทุกข์ออกไปจากจิตใจ

และมีความสุขกับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นให้ออกมาดีที่สุดด้วย

ฉะนั้นมีเพียงตัวเราเท่านั้นที่เป็นคนกำหนดว่าเราจะยอมมีความสุข

หรืออยู่กับความทุกข์ต่อไป

Back to top button