You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

คนโง่ก็คือ คนที่ยึดติด คนฉลาดเท่านั้น ที่รู้จัก ปล่อยวาง


การวัดคนโง่และคนฉลาดอาจไม่จำเป็นที่จะต้องวัดที่ผลการเรียน

มหาวิทยาลัย หรือเรียนหมอเสมอไปหรอกนะ

เพราะการวัดคนโง่และคนฉลาด อาจวัดกันที่การรู้จักใช้ชีวิตให้เป็น

เพราะคนที่ฉลาดมักจะเลือกสิ่งที่ทำให้ชีวิตของตัวเองมีความสุข

ส่วนคนโง่ คือคนที่เลือกที่จะอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองทุกข์

 

ซึ่งคนฉลาดในการใช้ชีวิต คือคนที่รู้จักปล่อยวาง

ซึ่งเค้าเลือกที่จะปล่อยวางในสิ่งที่ตัวเองทำแล้วเกิดความทุกข์

แล้วเลือกอยู่กับสิ่งที่ทำให้ตัวเองมีความสุข

ไม่ใช่การมัวแต่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่เกินความสามารถของตัวเอง

จนทำให้ตัวเองทรมาน และเกิดแผลในใจ จนเกิดเป็นปมที่แก้ได้ยาก

 

เพราะฉะนั้นความฉลาดไม่ได้วัดกันที่ใครเรียนเก่ง ทำงานเก่งกว่าใคร

แต่มันคือการวัดจากการฉลาดในการใช้ชีวิตต่างหากมากกว่า

 

เพราะคนที่ใช้ชีวิตเป็นคือคนที่เลือกใช้ชีวิตของตัวเองให้เป็น

ทำในสิ่งที่ตัวเองมีความสุข และส่งผลดีต่อตัวเรา

อะไรที่พยายามแล้วมันไม่ใช่ก็ปล่อยทิ้งมันไปบ้าง

แค่นี้เราก็จะเป็นคนที่ฉลาดและมีความสุขแล้ว

 

Tags
Back to top button
Close
Close