หลายๆครั้งเราอาจพยายามทุ่มเทหรือพยายามแก้ไขอะไรบางอย่าง

อาจจะเพื่อตัวเราเอง หรือคนรอบข้าง จนทุกอย่างผ่านพ้นไปด้วยดี

แล้วเราได้ชื่นชมคนอื่นๆที่ประสบความสำเร็จหรือคอยช่วยเหลือเราอยู่เสมอ

 

แต่คนคนนึงที่เรามักจะลืมขอบคุณอยู่เสมอนั้นคือ การลืมขอบคุณตัวของเราเอง

เพราะหากเราขอบคุณตัวเองสักนิด มันจะทำให้เราภูมิใจตัวของเราอย่างมาก

และจะไม่มีวันมองว่าตัวเองเป็นคนที่ไร้ค่าแต่อย่างใด

เพราะการชื่นชมตัวเองนั้นไม่ใช่สิ่งที่ผิด

หากเรากระทำในสิ่งที่ถูกต้องแล้วมันประสบความสำเร็จ

แต่การไม่ชื่นชมตัวเองนั่นแหละคือสิ่งที่ผิดมหันต์

เนื่องจากมันคือการไม่รักตัวเองและเป็นการทำร้ายตัวเองทางอ้อม

ฉะนั้นการชื่นชมตัวเอง คือการทำให้ตัวเองมีค่าในสายตาของเราเอง

ซึ่งสำคัญมากกว่าการพยายามทำตัวเองให้มีค่าในสายตาของคนอื่น

อย่าลืมว่าคนที่เราควรให้ความสำคัญมากที่สุด ไม่ใช่คนอื่นแต่ว่า

เป็นตัวของเราเองต่างหาก ที่เราควรจะให้ความสำคัญมากที่สุด