You cannot copy content of this page

ยอมเจ็บเพราะรู้ความจริง ดีกว่ามานั่งยิ้มแล้วไม่รู้อะไรเลย

ในบางครั้งนั้นเราก็ต้องยอมรับความจริงให้ได้

ถึงแม้ว่ามันจะเจ็บปวดใจมากแค่ไหน แต่มันก็ยังดีกว่า

การที่เราคอยหลอกตัวเอง และไม่รู้สึกอะไรเลย

 

การหลอกตัวเองนั้น ถึงแม้ว่าดูภายนอกอาจจะเหมือน

ไม่ได้รู้สึกอะไร แต่ภายในใจนั้นมันโกหกกันไม่ได้หรอกนะ

เพราะฉะนั้นอย่าพยายามหลอกตัวเองเลย เพราะคนที่จะต้องเจ็บมากที่สุด

ก็คือตัวของเราเอง ไม่ใช่เขา

หากเราสามารถที่จะยอมรับความจริงได้ ถึงมันจะเจ็บแต่อย่างน้อย

มันก็จบ และไม่ต้องมีอะไรติดค้างอีกต่อไป ดีกว่าพยายามหลอกตัวเอง

แต่เราต้องเจ็บไม่รู้จักจบจักสิ้น ถ้าเป็นแบบนั้นสู้เจ็บทีเดียวแล้วให้มัน

ค่อยๆหายไปจะดีกว่า เพราะอย่างน้อยก็เจ็บมากๆแค่ครั้งเดียว

ไม่ต้องมาคอยเจ็บนิดเจ็บหน่อย ไม่มีวันสิ้นสุด

 

เชื่อเถอะนะว่าบางครั้งความจริงมันก็คือสิ่งที่ดีที่สุด

ดีกว่ามาคอยโกหกหรือหลอกตัวเอง ถึงเราจะหลอกตัวเองได้

แต่เราหลอกความรู้สึกของตัวเราเองไม่ได้หรอกนะ ยังไงมันก็ต้อง

มีความรู้สึก และเจ็บปวดอยู่ดี ต่อให้เราจะหลอกตัวเองยังไงก็ตาม

เพราะฉะนั้นเงยหน้ายอมรับความจริงจะดีกว่า อย่างน้อยเราก็ไม่ต้อง

มาคอยหลอกตัวเอง และเราจะได้เดินหน้าต่อไปได้อย่างเต็มที่อีกครั้ง

Back to top button