You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ยิ่งโต ยิ่งรู้ว่า การให้เวลากับตัวเองสำคัญที่สุด

ในช่วงหนึ่งของชีวิต เรามักจะใช้เวลาที่มีทั้งหมด

ไปกับการทุ่มเทอะไรต่างๆให้คนอื่น จนเราลืมให้

เวลากับตัวเอง

 

กว่าจะรู้ว่าเราไม่ได้ให้เวลากับตัวเอง บางทีมันก็อาจจะ

สายเกินไปแล้วก็ได้ ในตอนที่เรายังมีโอกาสก็จงใช้เวลานั้น

ให้กับตัวเองให้มากๆ เติมพลังชีวิตให้กับตัวเราเองหน่อย

อย่ามัวไปโฟกัสหรือสนใจคนอื่น จนละเลยตัวของเราเองเด็ดขาด

ให้รางวัลกับตัวเองบ้าง ที่อุตส่าห์ฝ่าฟันมาถึงขนาดนี้ โดยการพักผ่อน

ไปเที่ยว หรือไปกินอะไรอร่อยๆ ให้ตัวเองมีความสุข

 

อย่ามัวแต่คิดว่าเราจะอะไรให้คนอื่นยิ้มได้หรือมีความสุข

จนลืมถามตัวเราเองว่าเรามีความสุขและยิ้มได้ในวันนี้หรือยัง

ตัวเราเองนั้นสำคัญมากที่สุดนะ อย่าจัดลำดับความสำคัญผิดเด็ดขาด

แล้วเราจะมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น หากเราหันมาสนใจ

และให้เวลากับตัวเอง มากกว่าที่จะให้และทุ่มเทกับคนอื่น

เพราะตัวเราเองนั้นย่อมสำคัญกับตัวของเราเอง เพราะฉะนั้น

จงรักตัวเองให้มาก เพราะวันหนึ่งที่เราอาจจะไม่เหลือใคร

อย่างน้อยๆ เราก็ยังเหลือตัวเองให้รักอยู่นั่นเอง

Back to top button