You cannot copy content of this page

อยู่ที่ไหน แล้วสบายใจ นั่นละ…ที่ของเรา

บางครั้งเราก็ต้องรู้จุดยืนของตัวเราเองด้วย

ว่าเราควรจะยืนอยู่ตรงไหน แล้วเรามีความสุข

เพราะถ้าเราไปยืนในจุดที่ๆเราไม่ควรไปยืน

มันอาจจะทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตของเราก็ได้

 

สังเกตง่ายๆว่าถ้าเราอยู่ตรงไหนแล้วเรามีความสุข

นั่นแหละ คือที่ของเรา ที่ๆเราควรจะยืนอยู่

แต่ถ้ามันไม่มีความสุข ก็แสดงว่าตรงจุดๆนั้นมันไม่ใช่ที่ของเรา

ถ้ารู้ว่าจุดที่เรายืนอยู่มันไม่ใช่ที่ของเรา ก็ให้ถอยออกมาจะดีกว่า

อย่าคิดที่จะทนฝืนยืนอยู่เลย เพราะมันไม่ทำให้เรามีความสุขหรอกนะ

เพราะฉะนั้นเราทุกคนควรที่จะรู้จุดยืนของตัวเราเอง ว่าเราควรยืนตรงไหน

ไม่ควรที่จะยืนตรงไหน เพราะไม่อย่างนั้นเราอาจจะไม่มีความสุขและเป็นทุกข์

ในการใช้ชีวิตของเราก็เป็นได้

 

หากยืนให้ถูกที่ ยืนในที่ของเรา เราก็จะมีความสุข และรู้สึกมีคุณค่าในตัวเองมากขึ้น

แต่ถ้าไปยืนในที่ๆไม่ควรยืน ไปอยู่ในที่ๆไม่ควรอยู่ นั่นก็อาจจะทำให้เราไม่มีความสุข

และรู้สึกว่าเราไม่มีคุณค่ามากพอก็เป็นได้

Back to top button