You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ชีวิตคู่คือการใส่ใจกันและกัน ลำบากแค่ไหน ก็จงอย่าปล่อยมือกัน


เพราะคำว่าชีวิตคู่นั้น ก็คือการช่วยเหลือและพึ่งพาอาศัยกัน

ไม่ใช่แค่ว่ารักกันไปวันๆ แต่ต้องช่วยเหลือกันในยามลำบาก

และคอยจับมือฝ่าฟันอุปสรรคและปัญหาไปด้วยกัน

 

การใส่ใจกันก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งของชีวิตคู่เลยก็ว่าได้

เพราะว่าชีวิตคู่นั้นคือการที่ต้องดูแลกัน ถ้าหากเราไม่ใส่ใจกัน

แล้วจะมีความรักหรือรักกันไปเพื่ออะไร???

ตอนลำบากหากเป็นคู่ชีวิตที่ดีก็ต้องช่วยเหลือกันไม่ทิ้งให้อีกฝ่าย

ต้องเผชิญหน้ากับปัญหาอยู่เพียงฝ่ายเดียวเด็ดขาด มีอะไรก็ช่วยเหลือกัน

และฝ่าฟันไปด้วยกันนั่นแหละถึงจะสามารถเรียกว่าเป็นชีวิตคู่ได้

รักกันแล้วก็จับมือกันไว้ให้แน่นๆ อย่าปล่อยมือกันเด็ดขาด

เพราะอย่าลืมว่าการเป็นคู่ชีวิตนั้นก็คือเราได้ฝากครึ่งหนึ่งของชีวิต

เอาไว้กับคนอีกคนแล้ว เพราะฉะนั้นจะทำอะไรก็อย่าคิดถึงแต่ตัวเอง

แต่จงคิดถึงคนที่เรารักด้วย เพราะตอนนี้เราไม่ได้ใช้ชีวิตเพียงลำพังแล้ว

Back to top button