You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

เวลาจะดูมีค่ามากขึ้น ตอนใกล้จะหมดเวลา

คนส่วนใหญ่นั้นมักจะละเลยไม่สนใจเวลาที่มันผ่านไป

แต่มักจะเห็นคุณค่าและให้ความสนใจ ในตอนที่มันใกล้หมดลง

 

ตอนที่เรายังมีเวลาเหลือเฟืออยู่นั้น เรามักจะไม่เห็นคุณค่าของมัน

แต่พอเวลาที่เรามีอยู่นั้นใกล้หมดลง เรามักจะเห็นคุณค่าของเวลามาทันที

การใช้ชีวิตนั้นการแบ่งเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญอย่างมาก

เรามักจะปล่อยตัวตามสบาย ไม่สนใจปล่อยให้เวลาผ่านไป

แล้วมักจะมาเห็นคุณค่าในตอนที่มันใกล้หมดเวลาแล้ว

เราไม่เคยบอกรักคนที่เรารัก ทั้งๆที่ตลอดเวลาที่ผ่านมาเรามีโอกาส

ที่จะบอกเป็นล้านๆครั้ง แต่เรากลับไม่คิดที่จะพูดออกมา

แต่ตอนที่เวลาระหว่างคุณกับเขาใกล้หมดลง คุณกลับรู้สึกอยากบอกรักขึ้นมา

ตอนนั้นมันก็คงไม่ทันการแล้วล่ะ มันสายเกินไปแล้ว

 

เพราะฉะนั้นอย่ามองเห็นคุณค่าของเวลาที่เรามีในตอนที่มันใกล้หมด

เพราะบางครั้งเวลาที่มันเหลืออยู่ของเรานั้น มันก็อาจจะไม่พอก็ได้

จงใช้เวลาให้คุ้มค่า แล้วเราจะไม่ต้องมานั่งเสียดายภายหลัง

Back to top button