You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

เป็นตัวเองเถอะ ใครจะชอบ ไม่ชอบก็เรื่องของมัน

เราจะพยายามเป็นคนที่ทุกคนชอบนั้นไม่ได้หรอกนะ

เป็นตัวของตัวเองแหละดีที่สุดแล้ว

 

ไม่ต้องพยายามไปเป็นคนอื่นเพื่อให้คนอื่นๆชอบเราหรอก

เพราะแต่ละคนนั้นชอบไม่เหมือนกันหรอกนะ เราเป็นคน

หลายๆแบบ เพื่อให้คนอีกหลายๆคนชอบเราไม่ไหวหรอก

ใครจะชอบไม่ชอบในตัวเรา มันก็เป็นสิทธิ์ของเขาที่จะชอบหรือไม่ชอบ

และเราก็มีสิทธิ์ของเรา ว่าเราจะเป็นคนแบบไหน เพราะฉะนั้นถ้าเขาชอบเรา

ก็ถือว่าดีไป ที่เขาชอบในแบบที่เราเป็น แต่ถ้าเขาไม่ชอบในแบบที่เราเป็นนั้น

ก็ปล่อยเขาไปเถอะ มันเป็นสิทธิ์ของเขา เราไม่ต้องไปโกรธหรือเกลียดเขาหรอก

 

เพราะว่าเราให้คนทั้งโลกมารักหรือมาชอบเราไม่ได้หรอกนะ

มีคนรักก็ต้องมีคนเกลียด มีคนชอบก็ต้องมีคนไม่ชอบ มันก็เรื่องปกติไหม?

เพราะฉะนั้นเราจะไปซีเรียสหรือคิดมากกับเรื่องพวกนี้ทำไม

เป็นตัวของเราเอง ในแบบที่เราเป็นเถอะนะ แล้วเราจะมีความสุข

Back to top button