การอยู่คนเดียวไม่ต้องยุ่งกับใคร บางทีมันก็สบายใจดีนะ

เพราะไม่ต้องมีคนอื่นหาเรื่องมาให้เรา หรือต้องรับรู้อะไร

ที่มันจะทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิต

การที่เราไปยุ่งกับใครนั้น ก็เหมือนเอาชีวิตของเรานั้น

ไปผัวพันกับชีวิตของเขาแล้วล่ะ นั่นมันจะทำให้เราไม่มี

ความสุขในชีวิตเอาได้

 

ขอแค่เราอยู่กับคนที่เรารัก อยู่กับครอบครัวของเรา แค่นั้น

มันก็เพียงพอแล้วล่ะ ไม่ต้องพยายามไปยุ่งหรือข้องเกี่ยวกับใคร

จะดีที่สุด คนสมัยนี้รู้หน้าไม่รู้ใจ ต่อหน้าทำดีด้วย ลับหลังเขาอาจจะเป็นอีกอย่าง

 

สังคมสมัยนี้คนเรามักจะใส่หน้ากากเข้าหากัน การที่เราไม่ยุ่งกับใคร

บางทีก็เป็นการหลีกเลี่ยงการหาปัญหามาใส่ตัวเราเองและครอบครัวของเรา

ขอแค่ใช้ชีวิตไปวันๆอยู่กับคนที่เรารักและไว้ใจได้ แค่นั้นมันก็เพียงพอ

และทำให้เราได้มีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วล่ะ ไม่ขออะไรมากไปกว่านี้