You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

เสียดายวันเวลา ยังไม่เท่าเสียดายความรู้สึก

แม้ว่าในบางครั้งเราอยากจะย้อนวันเวลากับไปแก้ไขเหตุการณ์ที่เราต้องการ

แต่เราก็รู้ว่าเราไม่สามารถกลับไปแก้ไขมันได้อีกแล้ว

ซึ่งมันทำให้เรารู้สึกเสียดายวันเวลาที่ผ่านพ้นไป

แต่อีกสิ่งหนึ่งที่ร้ายแรงยิ่งกว่าการเสียดายวันเวลา

คือการเสียดายความรู้สึก

ความรู้สึกที่เรามอบให้ใครสักคน ซึ่งเค้ากลับไม่เห็นค่ามัน

และคอยทำร้ายความรู้สึกที่เรามอบให้

มันทรมานยิ่งกว่าการเสียวันเวลาไปเสียอีก

เพราะความรู้สึกของมนุษย์เรานั้น เมื่อถูกทำลายแล้ว

แม้จะถูกรักษาอย่างดีเพียงใด ก็ไม่สามารถกลับมาดีได้อย่างสมบูรณ์

เพราะความรู้สึก เมื่อถูกทำร้ายไปแล้ว มันไม่สามารถทำให้กลับมาดีดังเดิมได้

 

เพราะฉะนั้นต่อให้เราจะเสียวันเวลาไปเท่าใด

อย่างน้อยก็มีวันเวลาอื่นๆที่เปิดโอกาสให้เราได้แก้ไขมันได้ต่อไป

ถึงแม้ว่าเราจะย้อนกลับไปแก้ไขมันไม่ได้ ไม่ได้แปลว่าเราจะแก้ไขเวลาในปัจจุบันที่มีอยู่ได้

แต่หากมันคือความรู้สึก ไม่ว่าเราจะพยายามรักษามันให้ดีขึ้นอย่างไร

ถ้ามันหายมันก็ยังทิ้งรอยแผลเอาไว้ภายในใจของเราอยู่ดี

Related Articles

Back to top button