You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

เพราะ..ชีวิตที่ไม่ยุ่งกับใคร คือ ชีวิตที่มี ความสุขที่สุด

บางทีการที่เราเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตคนอื่น

อาจจะทำให้เราไม่มีความสุขในชีวิตก็เป็นได้

บางทีชีวิตที่มีความสุขก็คือชีวิตที่เราไม่ต้อง

ไปยุ่งกับเรื่องของคนอื่น ไม่ต้องไปหาทุกข์

หรือสิ่งที่ทำให้ต้องทุกข์ใจให้กับตัวเอง

 

เชื่อเถอะว่าการต่างคนต่างอยู่ บางทีก็ทำให้เรา

ไม่ต้องมารับรู้หรือรู้สึกอะไรกับเรื่องแย่ๆของคนอื่น

 

เราไม่ได้มีหน้าที่เพื่อสนใจคนทั้งโลกหรอกนะ

แค่สนใจตัวเองกับคนใกล้ตัวเราก็พอแล้วล่ะ

ไม่ต้องพยายามเข้าไปยุ่งวุ่นวายกับชีวิตของคนอื่น

หรอกนะ แค่นี้เราก็จะมีความสุขในการใช้ชีวิตแล้วล่ะ

 

จงจำเอาไว้เสมอว่า บางครั้งการไปยุ่งกับคนอื่นมากจนเกินไป

ก็อาจจะทำให้ชีวิตสงบสุขและมีความสุขของเรา มีปัญหาใน

ระยะยาวของชีวิตได้ เพราะฉะนั้นจงระวังเอาไว้ให้ดี

เพราะการไปยุ่งเรื่องของคนอื่น บางครั้งก็อาจทำให้ชีวิตเราแย่ลงได้เลยนะ

Back to top button