You cannot copy content of this page

อยู่แบบโง่ๆแล้วเป็นสุข ยังจะดีกว่าทุกข์เพราะอวดฉลาด

บางทีนั้นการอวดฉลาดก็อาจจะนำพาความทุกข์เข้ามาสู่ตัวเรา

บางทีชีวิตไม่จำเป็นต้องทำเหมือนฉลาดไปทุกเรื่องก็ได้

หัดแกล้งโง่บ้างครั้ง ก็อาจจะทำให้ชีวิตมีความสุขมากกว่า

การใช้ชีวิตในปัจจุบันนี้ ควรที่จะฉลาดในเรื่องที่ควรฉลาด

ควรจะแกล้งโง่ในเรื่องที่ไม่ควรฉลาดจะดีกว่า

เพราะบางครั้งการพยายามทำเหมือนว่าเราดูฉลาด

อาจจะนำพาเรื่องไม่ดีเข้ามาในชีวิตของเรา

 

อีกทั้งการทำตัวอวดฉลาดมากจนเกินไป ก็อาจจะทำให้

คนอื่นๆที่ไม่ชอบเราหมั่นไส้เอาได้

เพราะฉะนั้นการใช้ชีวิตในบางครั้งก็ไม่จำเป็น

ที่จะต้องทำตัวเหมือนคนฉลาดเสมอไปหรอกนะ

แกล้งโง่บ้างบางครั้งมันก็ไม่ได้เสียหายอะไรเลยสักนิด

 

เพราะเราต้องดูสถานการณ์ด้วยว่าจังหวะไหนที่เราควร

จะฉลาด จังหวะไหนที่เราควรจะแกล้งโง่ ทุกอย่างมัน

ย่อมมีเหตุผลในการกระทำของมันเสมอแหละนะ

ว่าเราควรจะทำยังไงกับมัน

Back to top button