You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ของขวัญที่ดีที่สุดคือการซื่อสัตย์ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

ของขวัญที่ดีที่สุดที่คนรักกันควรจะมอบให้กันนั้น

ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองหรอกนะ แต่มันเป็น

ความซื่อสัตย์กับคนที่รัก ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

เพราะต่อให้เรามีเพียบพร้อมแทบจะทุกอย่างในชีวิต

แต่คู่ของเราไม่มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน

มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะจะบอกให้

ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่คนรักกันควรจะมีให้กัน

ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลัง เพราะถ้าไม่มีให้กันแล้ว

ชีวิตคู่มันก็ไม่มีความสุขหรอกนะ

 

เพราะต้องมาคอยหวาดระแวงกันไปมาแบบนั้น

ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความเชื่อใจกัน มีแต่ความสงสัยกันตลอด

เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะรักกันไปจนแก่เฒ่า สิ่งที่คนทั้งสองพึงมี

และมอบให้กันก็คือ “ความซื่อสัตย์” นี่แหละ ที่จะทำให้รักกัน

ไปได้นานๆ จนแก่เฒ่า เพราะว่าคู่รักส่วนใหญ่ที่เลิกรากันไปนั้น

มักจะเลิกรากันเพราะเรื่องการนอกใจเป็นหลักนั่นเอง

Back to top button