You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ของขวัญที่ดีที่สุดคือการซื่อสัตย์ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

ของขวัญที่ดีที่สุดที่คนรักกันควรจะมอบให้กันนั้น

ไม่ใช่แก้วแหวนเงินทองหรอกนะ แต่มันเป็น

ความซื่อสัตย์กับคนที่รัก ไม่ว่าต่อหน้าหรือลับหลัง

เพราะต่อให้เรามีเพียบพร้อมแทบจะทุกอย่างในชีวิต

แต่คู่ของเราไม่มีความซื่อสัตย์จริงใจต่อกัน

มันก็ไม่มีความหมายหรอกนะจะบอกให้

ความซื่อสัตย์คือสิ่งที่คนรักกันควรจะมีให้กัน

ไม่ว่าจะต่อหน้าหรือว่าลับหลัง เพราะถ้าไม่มีให้กันแล้ว

ชีวิตคู่มันก็ไม่มีความสุขหรอกนะ

 

เพราะต้องมาคอยหวาดระแวงกันไปมาแบบนั้น

ต่างฝ่ายต่างก็ไม่มีความเชื่อใจกัน มีแต่ความสงสัยกันตลอด

เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะรักกันไปจนแก่เฒ่า สิ่งที่คนทั้งสองพึงมี

และมอบให้กันก็คือ “ความซื่อสัตย์” นี่แหละ ที่จะทำให้รักกัน

ไปได้นานๆ จนแก่เฒ่า เพราะว่าคู่รักส่วนใหญ่ที่เลิกรากันไปนั้น

มักจะเลิกรากันเพราะเรื่องการนอกใจเป็นหลักนั่นเอง

Tags
Back to top button