You cannot copy content of this page

สิ่งที่เราสอนกันไม่ได้ ก็คือสันดาน และสามัญสำนึก

คนเรานั้นสอนอะไรก็สอนได้ แต่ถ้าจะให้มาสอนสันดาน

หรือสามัญสำนึกให้กันนั้น เห็นทีคงจะยาก

เพราะเรื่องแบบนี้มันก็ขึ้นอยู่กับตัวบุคคล เราไม่สามารถ

ไปสั่งสอนใครได้หรอก เพราะเขาก็คงจะไม่ฟัง

 

ยิ่งถ้าเป็นสันดานหรือสามัญสำนึกก็ยิ่งไปกันใหญ่

เพราะพวกนี้มักจะหยั่งรากลึกลงไป ยากที่จะเข้าถึง

หรือพยายามเปลี่ยนหรือทำให้มันดีขึ้น

คนเรานั้น หากเกิดเป็นสันดานหรือสามัญสำนึกแล้ว

ก็เปรียบเสมือนรากที่ฝังลึกลงไป ยากที่จะถอนออกมาได้

 

เพราะฉะนั้นมันเป็นการยากมากๆนะ ที่เราจะไปสั่งสอน

เพื่อให้ใครสักคนหนึ่งเปลี่ยนสันดานของเขา และปลูก

จิตสำนึกของเขาขึ้นมาใหม่

เพราะถ้ามันเกิดขึ้นแล้ว มันก็ยากที่จะบอกหรือตักเตือนกัน

เว้นเสียแต่ว่าเขาจะคิดได้ และปรับปรุงตัวของเขาเอง

 

เพราะฉะนั้นอย่าพยายามไปสอนถึงสันดานและสามัญสำนึก

ของคนอื่นเลย เพราะมันสอนกันไม่ได้หรอกนะ

Back to top button