You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

ไม่มีอะไรแน่นอนสักอย่างโดยเฉพาะใจคน

ว่ากันว่าอากาศเป็นสิ่งที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้ว

แต่มีมนุษย์เมียเป็นเมนที่ไม่แน่นอนยิ่งกว่า

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสิ่งที่ไม่แน่นอนและไม่จีรังที่สุดก็คือ ใจคน

ไม่แบ่งแยกเพศสภาพ อายุและสถานะทางสังคม

 

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์คนใดบนโลก จิตใจก็ไม่สามารถเอาแน่เอานอนได้

ยกตัวอย่างคู่รักที่รักกันปานจะกลืนกิน

แต่จู่ๆกลับเกลียดกันจนไม่เผาผีกันก็มี

หรือบางคนเป็นศัตรูกันแต่กลับใช้ชีวิตด้วยกันอย่างราบรื่น

 

แต่ไม่มีใครรู้ลึกๆแล้วในใจนั้นคิดอะไรอยู่

ทุกวันนี้สังคมยิ่งกว่าละคร ทุกคนใส่หน้ากากเข้าหากัน

 

จนลืมตัวตนของตัวเองไปแล้วก็มี

จนเป็นอีกบุคลิกไปเลยก็มี

อะไรก็เกิดขึ้นได้กับจิตใจของคน

ลองสังเกตคนใกล้ตัวคุณดูสิ ว่าเค้าใช่คนที่คุณรู้จักอยู่หรือเปล่า

 

แล้วลองถามตัวคุณดูสิ วันนี้ใชคุณจริงๆหรือเปล่า

หรือคุณกำลังสวมหน้ากากของใครอยู่

Back to top button