You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

ที่ไหนที่ไม่ใช่พื้นที่ของเรา เราก็แค่ถอยออกมาเท่านั้นเอง

การที่คุณพยายามจะอยู่ในที่ที่ไม่ใช่ของตัวเอง

มันมีแต่จะทำให้คุณดูแย่ลง ไม่มีคนเห็นคุณค่าของคุณ

 

 

อย่าเข้าไปอยู่ในจุดที่ทำให้เราดูตกต่ำลง

จุดที่ไม่มีใครเห็นตัวตนและให้ความสำคัญกับคุณ

ถอยออกมาเถอะหยุดทำร้ายตัวเอง

อย่าฝืนยืนในที่ที่ไม่ใช่ของเรา

 

ถอยออกมาหาสิ่งใหม่ๆ สถานที่ใหม่ๆ

คนใหม่ๆ คนที่เห็นคุณค่าจริง ๆในตัวเรา

 

คนที่สามารถทำให้ตัวเรามีคุณค่าในแบบที่เราเป็น

คนที่ไม่ว่ายังไงเราก็สำคัญเสมอ

 

การถอยออกมาไม่ได้แปลว่าเราพ่ายแพ้

แค่ลงผิดสนาม แข่งยังไงก็ไม่มีวันชนะ

 

สู้ถอยออกมาแล้วไปหาที่ที่เหมาะกับเรา

ที่ที่เราสามารถแสดงความสามารถของตัวเองได้เต็มที่

 

แจกันบางอันอาจจะเหมาะกับดอกไม้ทุกชนิด

แต่ดอกไม้นั้นหลากหลาย และมากมาย หลากสีสัน

 

บางชนิดจะโดดเด่นและสวยงามเมื่อถูกวางรวมกัน

แต่ดอกไม้บางชนิดเมื่ออยู่รวมกับดอกอื่นแล้วถูกบดบังความสวยงามของมัน

 

ก็ควรแยกมันออกมาใส่ในแจกันที่เหมาะสมกว่า

เพื่อที่มันจะได้แสดงความงดงามของดอกไม้ได้เต็มที่

Back to top button