You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

เมื่อคุณโตขึ้น คุณจะเรียนรู้ที่จะเลิกคาดหวัง

การคาดหวังไม่ใช่สิ่งที่ผิดเพราะทุกคนมีสิทธิ์ที่จะคาดหวัง

การคาดหวังก็เหมือนการวาดฝันการจินตนาการ

 

ไม่มีอะไรตายตัวไม่มีจุดสิ้นสุดไม่มีค่าธรรมเนียม

คนเราจึงมีความหวังและคาดหวังในสิ่งที่ตัวเองต้องการ

 

มันคือการกับหนดเป้าหมายว่าเราต้องการและอยากทำอะไร

การคาดหวังว่าจะมีใครมารักเราละใส่ใจเราบ้าง

หรือคาดหวังให้เขารู้ตัวสักนิดว่าเราแอบชอบเขาอยู่น่ะ

มันไม่มีอะไรผิดมันคือการคาดหวังแต่จะสมหวังไหมก็อีกเรื่อง

 

บางที่อาจจะกลายเป็นเพียงฝันกลางวัน

หรือการคาดหวังลมลมแล้งแล้งของเราคนเดียว

 

หากเราคาดหวังในสิ่งที่ใหญ่เกิน

ตัวความสำเร็จอาจจะมีน้อยนิดหรืออาจจะไม่มีเลย

 

หรือคนที่เราแอบชอบเขาดันมีแฟนและก็รักแฟนมากๆด้วย

การที่จะให้เขาหันมาสนใจเรานั้นมันก็คงเป็นไปไม่ได้

 

และอะไรที่มันยากเกินไปนั้นเราควรที่เลิกคาดหวังกับมันไปสะ

Related Articles

Back to top button