You cannot copy content of this page

ความดีซื้อความรักไม่ได้จำไว้

คนหลายคนมักจะเข้าใจผิดว่า บางครั้ง

การทำความดีให้เขา จะสามารถซื้อใจ

หรือซื้อความรักจากเขาได้

 

แต่ความเป็นจริงแล้วนั้น มันก็ถูกต้อง

แต่ก็ไม่ถูกไปทั้งหมดหรอกนะ

 

เพราะบางครั้งการที่ใครสักคนจะรู้สึก

รักใครสักคนขึ้นมานั้น มันต้องมีหลายองค์ประกอบ

แน่นอนว่า หากเวลามีใครมาทำดีด้วย เราก็มักจะหวั่นไหว

หรือรู้สึกดีกับเขา มันก็เป็นเรื่องธรรมดา

แต่บางครั้งมันก็ต้องใช้ความรู้สึกอื่นๆมาเป็นตัวช่วย

ในการประกอบการตัดสินใจด้วยนะ ไม่ใช่แค่ความดี

อย่างเดียวก็จะสามารถเอาชนะใจ หรือซื้อใจใครได้

ทั้งหมดหรอกนะ

 

เพราะถ้าเราไม่ใช่สำหรับเขา ต่อให้เราจะพยายาม

ทำดีกับเขามากแค่ไหน เขาก็แค่รู้สึกดีกับเรา

แต่เขาก็ไม่ได้รู้สึกรักเราหรอกนะ …

Back to top button