เวลามีใครสักคนมาทำให้เรารู้สึกโกรธ

หรือแค้นมากๆ บางทีการที่เราปล่อยวาง

ไม่สร้างเวรกรรมร่วมกันกับเขาคงดีกว่านะ

เพราะอย่างน้อยเราก็ไม่ต้องไปหาศัตรูเพิ่ม

ไม่อย่างนั้นชีวิตของเราอาจจะไม่มีความสุขก็ได้

 

บางทีหากเราปล่อยวางและปล่อยมันไป

ชีวิตของเราที่เป็นอยู่ตอนนี้อาจจะดีกว่า

และสงบสุขกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้นะ

ไม่ต้องไปคิดแค้นหรืออยากจะแก้แค้นเขาหรอก

ปล่อยให้เวลาทำหน้าที่ของมันไปเองจะดีกว่า

ถ้าหากเขาทำไม่ดี วันข้างหน้าสิ่งที่เขาจะได้รับ

ก็คือผลกรรมที่จะตามมาเองแหละ เราไม่ต้องไปทำอะไรหรอก

เพราะยิ่งเราเข้าไปยุ่งกับคนแบบนี้มากเท่าไหร่

ชีวิตของเราอาจจะหาความสุขในชีวิตไม่เจอเลยก็ได้

อยู่ห่างๆคนแบบนี้ไว้จะดีกว่านะ ถ้าเราเกลียดหรือแค้นเขาจริงๆ