You cannot copy content of this page

ไม่มีใครอยู่ข้างเรา ได้ดีเท่าเงาของตัวเองหรอก.

สำหรับชีวิตของมนุษย์นั้น

สิ่งที่มนุษย์ต้องการคือการมีคนที่คอยสนับสนุนความคิดของเราอยู่เสมอ

 

เพราะมันช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่าสิ่งที่เราคิดนั้นเป็นความคิดที่ดี

จนมีคนสนับสนุนและคล้อยตาม เห็นด้วยกับเราอยู่เสมอ

แต่ถ้าหากว่าวันใดวันหนึ่งที่เราขาดคนที่จะมาคอยสนับสนุนความคิดของเราไป

สิ่งที่เราต้องพบเจอ คือการขาดความเชื่อมั่นในตัวเองไปโดยปริยาย

แล้วเราจะกล้าทำในสิ่งที่เรากล้าคิดได้อย่างไร?

 

แต่หากมองในมุมตรงกันข้าม เราไม่จำเป็นที่จะต้องมารอคอยให้ใครสนับสนุนสิ่งที่เราต้องการจะทำ

เพียงแค่เราเชื่อมั่นในตนเอง ว่าเราสามารถทำได้

 

และความคิดที่เราเชื่อมั่นนั้นเป็นความคิดที่ดีแล้ว

เราจะไม่มีความลังเลที่จะรอคอยให้ใครบางคนมาฟังความคิดของเรา

เพราะชีวิตเป็นของเรา

เราไม่จำเป็นที่จะต้องสนใจความคิดของคนอื่น

ขอเพียงตั้งใจ และทำมันออกมาให้ดีที่สุดก็พอ

Back to top button