บางทีการใช้ชีวิตเราก็ต้องคิดอะไรหลายๆอย่าง

เหมือนกันนะ ไม่ใช่แค่ว่าใช้ชีวิตไปวันๆ

 

และสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือการปล่อยวางในการใช้ชีวิต

หากเรานั้นยังต้องการชีวิตที่มีแต่ความสุข มากกว่าความทุกข์

คนที่ยึดติดอยู่กับสิ่งที่ทำให้เป็นทุกข์ ก็ไม่ต่างอะไรจากคนโง่

ที่รู้ทั้งรู้ว่าสิ่งนั้นจะทำร้ายเขา ให้เขาต้องเสียใจ และเป็นทุกข์

แต่ก็ยังเลือกที่จะจมปลักอยู่กับสิ่งๆนั้น ไม่ยอมไปไหน

แต่ถ้าคนที่เขาฉลาดมากพอนั้น เขาจะรู้ได้ทันทีว่า สิ่งไหนควร

ปล่อยวางเพื่อทำให้ตัวเองมีความสุข และปราศจากความทุกข์

หากว่าสิ่งๆนั้นมันคอยแต่จะทำร้ายเขา หรือทำให้เขาไม่มีความสุข

เขาก็จะไม่สนใจหรือไม่เข้าไปยุ่งกับมัน นั่นแหละคือการปล่อยวาง

ที่จะทำให้เรานั้นมีความสุขในการใช้ชีวิตมากขึ้น