ไม่ว่าที่ตรงไหน ถ้ามันไม่ใช่ที่ของเรา

ต่อให้เราพยายามจะอยู่ มันก็อยู่ได้ไม่นานหรอกนะ

ขืนอยู่ไปก็ไม่มีความสุข ฝืนใจตัวเองเปล่าๆ

การที่เราจะใช้ชีวิตอยู่นั้น เราควรจะมีความสุขกับมัน

ยืนในจุดที่เราควรจะยืนอยู่ ไม่ใช่ไปทนฝืนในจุดที่ไม่ควร

 

เพราะถ้ามันไม่ใช่ที่ของเรา ยังไงเราก็อยู่ไม่ไหว

อึดอัดใจเปล่าๆ พาลจะทำให้เราไม่มีความสุข

ถ้าคิดว่าที่ตรงนั้นมันไม่ใช่ที่ของเรา เราก็แค่เดินถอยออกมา

ไม่ต้องพยายามที่จะฝืนอยู่หรอกนะ ถึงจะอยู่ได้แต่มันก็

ไม่มีความสุขหรอกนะ

 

เพราะฉะนั้นเราต้องหาจุดยืนของเรา ที่ๆเราอยู่แล้วมีความสุข

สามารถยิ้มได้อย่างเต็มที่ โดยที่เราไม่จำเป็นที่จะต้องฝืน

นั่นแหละที่จะทำให้เรามีความสุขในการใช้ชีวิต

มากกว่าการพยายามฝืนไปยืนในที่ๆไม่ใช่สำหรับเรา

เพราะถ้าเป็นแบบนั้น เราคงไม่มีความสุขในชีวิตอย่างแน่นอน