You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

บางเรื่องก็ “ช่างมันเถอะ” ยังไงก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปอยู่ดี

บางครั้งนั้นเราก็ต้องปล่อยอะไรไปบ้าง หัดพูดว่า

ช่างมันเถอะ ปล่อยให้มันเป็นไปในแบบที่ต้องการ

 

เพราะว่าสุดท้ายแล้วนั้น ยังไงเราก็ต้องใช้ชีวิตของเรา

ต่อไปอยู่ดี ถ้ามัวแต่มาคิดมากกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้ว

สุดท้ายแล้วเราก็จะเดินอยู่กับที่ ไม่ไปถึงไหนสักทีนะ

อะไรที่ปล่อยผ่านไปได้ บางทีก็ปล่อยมันไปเถอะนะ

ไม่ต้องไปคิดมากหรือจมปลักอยู่กับมัน จนไม่ทำอะไร

หรือไม่สนใจปัจจุบันและอนาคต

คนที่มัวแต่คิดมากกับเรื่องที่มันผ่านไปแล้วนั้น สุดท้ายแล้ว

เขาก็จะกลายเป็นคนที่จมปลักอยู่กับอดีต ทำให้ปัจจุบัน

และอนาคตของเขานั้นต้องล้มเหลวไปตลอด

หัดพูดคำว่า ช่างมันเถอะ แล้วปล่อยมันไปบ้างก็ดีนะ

ชีวิตของเรานั้นยังมีอะไรอีกมากมายให้คิดอีกเยอะ

เรื่องบางเรื่องที่ไม่ควรคิดก็ปล่อยมันไป แล้วเราจะมีความสุข

Back to top button