You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

แล้ววันนึงเราจะใจร้ายขึ้นเพื่อปกป้อง “ความรู้สึก” ของตัวเราเอง

หากการเป็นคนใจดีมากจนเกินไป แล้วมันทำให้เรา

ต้องเจ็บและเสียใจทุกครั้งไป บางทีเราก็ต้องเป็นคน “ใจร้าย”

บ้าง เพื่อพยายามที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเราเอง

เพื่อที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายมันได้อีกแล้ว

เพราะว่าการที่เราใจดีมากจนเกินไป บางครั้งก็ทำให้คนอื่น

ไม่เห็นหัวเรา พยายามเอาเปรียบหรือกลั่นแกล้งเรา

 

ถ้าหากเป็นคนใจดีแล้วมันต้องลงเอยแบบนี้ทุกครั้ง

เห็นทีเราก็คงต้องกลายเป็นคนใจร้ายบ้าง เผื่ออะไรจะดีขึ้น

เพราะไม่อย่างนั้นคนที่จะต้องเสียใจ คนที่จะต้องทุกข์

ก็คือตัวของเราเอง ที่ยอมปล่อยให้เขาทำร้ายเราแบบนั้นอยู่ร่ำไป

ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเห็นทีมันคงจะไม่ไหวนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

รู้สึกปกป้องความรู้สึกตัวเอง โดยการเป็นคนใจร้ายบ้างในบางสถานการณ์

Related Articles

Back to top button