หากการเป็นคนใจดีมากจนเกินไป แล้วมันทำให้เรา

ต้องเจ็บและเสียใจทุกครั้งไป บางทีเราก็ต้องเป็นคน “ใจร้าย”

บ้าง เพื่อพยายามที่จะปกป้องความรู้สึกของตัวเราเอง

เพื่อที่จะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายมันได้อีกแล้ว

เพราะว่าการที่เราใจดีมากจนเกินไป บางครั้งก็ทำให้คนอื่น

ไม่เห็นหัวเรา พยายามเอาเปรียบหรือกลั่นแกล้งเรา

 

ถ้าหากเป็นคนใจดีแล้วมันต้องลงเอยแบบนี้ทุกครั้ง

เห็นทีเราก็คงต้องกลายเป็นคนใจร้ายบ้าง เผื่ออะไรจะดีขึ้น

เพราะไม่อย่างนั้นคนที่จะต้องเสียใจ คนที่จะต้องทุกข์

ก็คือตัวของเราเอง ที่ยอมปล่อยให้เขาทำร้ายเราแบบนั้นอยู่ร่ำไป

ขืนเป็นแบบนี้ต่อไปเห็นทีมันคงจะไม่ไหวนะ เพราะฉะนั้นเราก็ต้อง

รู้สึกปกป้องความรู้สึกตัวเอง โดยการเป็นคนใจร้ายบ้างในบางสถานการณ์