You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

ถ้าย้อนเวลาไปได้ขอเป็นแค่ “คนเดินสวนกันก็พอ”

บางครั้งก็อยากจะย้อนเวลากลับไปในตอนอดีตเหมือนกันนะ

เพราะถ้าเป็นไปได้ก็ไม่อยากที่จะรู้จักหรือสานสัมพันธ์กับคนๆนี้

คนที่คอยทำร้ายจิตใจเรา คนที่ทำให้เราต้องเสียใจร้องไห้

อยากจะเป็นแค่คนเดินสวนกันไปก็เท่านั้น ถ้าเป็นแบบนั้นมันก็คง

จะดีกว่าในตอนที่เป็นอยู่ตอนนี้

 

แต่เพราะว่าในโลกความจริงของเรานั้น เราไม่สามารถที่จะ

ย้อนเวลากลับไปในอดีตได้ สิ่งเดียวที่เราพอจะทำได้ก็คือ

การเปลี่ยนปัจจุบันที่เป็นอยู่ เพื่ออนาคตที่ดีกว่าเดิม

คนบางคนนั้น ยิ่งเรารู้จักเขามากเท่าไหร่ ยิ่งใช้เวลากับเขา

มากเท่าไหร่ เราก็มีแต่จะเสียใจ และถูกเขาทำร้ายจิตใจซ้ำไปซ้ำมา

แรกรักทุกอย่างมันก็ดีไปหมดแหละ เขาเรียกว่าช่วงโปรโมชั่น

แต่พอนานๆไปทุกอย่างจะแสดงออกมาให้เราเห็นเองในที่สุด

และสุดท้ายเราอาจจะรู้สึกว่าการตัดสินใจทำความรู้จักและ

สานสัมพันธ์กับคนๆนี้ ถือว่าเป็นสิ่งที่ผิดพลาดที่สุดที่เราเคยตัดสินใจมา

Related Articles

Back to top button