You cannot copy content of this page

มันจริงที่ว่าคนเราจะรักตัวเองมากขึ้น เมื่อผ่านเรื่องร้ายๆมามากพอ

คนเรานั้นเวลาที่เจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต

มันจะทำให้เราเข้มแข็งและเติบโตมากขึ้น

เหมือนเพชรที่กว่าจะสวยก็ต้องผ่านการเจียระไนมาก่อน

แล้วถ้ายิ่งเราเจอแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต

มันจะทำให้เรารู้สึกรักและเป็นห่วงตัวเองมากขึ้น

ความรักที่เราไม่ต้องการให้ตัวเราถูกใครมาทำร้าย

ทั้งความรู้สึกทางใจและร่างกาย

คนเราเวลาที่เจอเรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิตของพวกเขา

พวกเขาจะสร้างเกราะป้องกันเอาไว้ เพื่อคอยปกป้องตัวเอง

จากคนอื่นหรืออะไรก็ตามที่ไม่หวังดีกับเรา

 

และเมื่อตอนที่เราต้องเจอแต่เรื่องร้ายๆเข้ามาในชีวิต

เราจะรักตัวเองและเห็นคุณค่าในตัวของเราเองมากยิ่งขึ้น

และเราจะไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายเราได้อย่างแน่นอน

Back to top button