You cannot copy content of this page

อย่าไปทุกข์ในสิ่งที่เราแก้ไขไม่ได้ ถ้าเราทำดีที่สุดแล้วให้ทำใจปล่อยวาง

เรื่องบางเรื่องต่อให้เราคิดมากจนเป็นทุกข์

เราก็ไม่สามารถที่จะแก้ไขหรือทำอะไรกับมันได้

 

เพราะฉะนั้นต่อให้เราจะคิดมากเรื่องนั้นไป

มันก็ไม่มีผลดีอะไรขึ้นมา มีแต่จะทำให้เราเครียด

และไม่มีความสุขในชีวิตเปล่าๆ

เพราะฉะนั้นอะไรที่เราไม่สามารถที่จะแก้ไขได้

ก็ขอให้เราปล่อยมันไปเถอะนะ ทำใจปล่อยวาง

อย่าไปยึดติดอะไรกับมันให้มาก เพราะมันจะทำให้เรา

กลายเป็นคนคิดมาก ไม่มีความสุขในการใช้ชีวิต

 

ถ้าเราทำดีที่สุดกับมันแล้ว ก็จงทำใจยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้น

หรือสิ่งที่มันเป็นอยู่ อย่าเอาความสุขของเราไปเสียให้กับมัน

เพราะมันไม่มีอะไรดีขึ้นมา หรือไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงได้อีกแล้ว

สิ่งที่เราพอจะทำได้ดีที่สุดก็คือทำใจยอมรับและปล่อยวางกับมัน

แล้วเราจะพบว่าเราจะมีความสุขมากกว่าเดิมได้อย่างแน่นอน

Back to top button