You cannot copy content of this page

ถ้าเราคาดหวังให้น้อยลง แล้วความสุขจะเพิ่มขึ้น

บางทีนั้นหากเราคาดหวังสิ่งต่างๆให้มันน้อยลง

ไม่ต้องไปคาดหวังอะไรมาก เราก็อาจจะมีความสุข

มากกว่าที่เป็นอยู่ก็ได้

 

ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่แทบจะไม่มีความหวัง

เรายิ่งไม่ควรไปคาดหวังกับมันให้มาก

เพราะโอกาสที่เราจะต้องผิดหวังนั้นมีสูงมากๆ

เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่อยากผิดหวังมาก

เราก็ไม่ควรที่จะคาดหวังอะไรให้มาก

อะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปตามสิ่งที่มันควรจะเป็น

 

เพราะการคาดหวังที่มากจนเกินไป จะกลายเป็น

การกดดันตัวเองทางอ้อม และเมื่อใดก็ตาม

ที่เราต้องผิดหวังขึ้นมา เราก็จะเป็นทุกข์นั่นเอง

เพราะฉะนั้นจงอย่าไปคาดหวังอะไรในสิ่งที่

เสี่ยงต่อการที่เราจะต้องผิดหวังจะดีกว่านะ

ส่วนอะไรที่มันพอจะเป็นไปได้ และมีโอกาสสูง

ที่จะเป็นอย่างที่เราคาดหวัง อันนั้นเราค่อยไปคาดหวังมันจะดีกว่า

Back to top button