ไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรที่มันหนักหนามาในชีวิต

ถ้าเราสามารถที่จะปล่อยวางจากมันได้

นั่นแหละคือการกระทำที่ถือได้ว่าเข้มแข็งมากที่สุด

 

คนหลายคนนั้นไม่สามารถที่จะปล่อยวาง

จากสิ่งที่ทำให้เขาทุกข์ได้ จึงทำให้พวกเขา

ไม่พบเจอความสุขในชีวิตเสียที

เพราะหากเมื่อใดก็ตามที่เรามัวแต่ยึดติดอยู่กับ

สิ่งที่ทำให้เราเป็นทุกข์ ก็ยากที่จะทำให้ชีวิตเราเป็นสุข

 

คนที่สามารถปล่อยวางจากเรื่องเหล่านี้ได้

ชีวิตของพวกเขาจะมีความสุข ปราศจากความทุกข์ใจ

แต่ถึงอย่างนั้นก็ต้องเป็นคนที่เข้มแข็งมากพอ

เพราะการที่เราจะสามารถปล่อยวางอะไรได้นั้น

มันก็ต้องใช้ความเข้มแข็ง และความอดทนมากพอสมควร

แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่เราก้าวผ่านจุดๆนั้นมาได้ และสามารถที่จะ

ปล่อยวางสิ่งต่างๆที่ทำให้เราทุกข์ได้ นั่นถือได้ว่าเราได้เติบโตขึ้นอีกขั้นแล้ว