การพูดมีคุณค่า หากเราพูดดี และมีเหตุผลมากพอ

แต่บางครั้งการพูดมากไปก็อาจจะกลายเป็นดาบสองคม

ที่คอยที่จะวกกลับมาทำร้ายเรา

 

เพราะฉะนั้นบางครั้งการไม่พูดอะไรเลย อาจจะมีคุณค่ามากกว่า

หากการที่เราต้องพูดออกไปแล้วมันจะเกิดผลเสียขึ้นกับเรา

เพราะว่าเราก็ต้องรู้และใช้เหตุผลในการคิดให้ดีๆ

ว่าการพูดแต่ละครั้งมันจะส่งผลดีหรือผลเสียกับเรา

ถ้ามันเกิดผลเสียกับเราอย่างแน่นอน บางทีการไม่พูดอาจดีกว่า

 

อย่าลืมนะว่าคำพูดคนเรา ถ้ามันได้ออกจากปากเราไปแล้ว

เราไม่สามารถเอากลับคืนมาได้ เพราะฉะนั้นจงระวังคำพูด

เอาไว้ให้ดี เพราะนั่นมันสำคัญเป็นอย่างมาก

เพราะบางทีการไม่พูดอะไรออกไป อาจจะเป็นการเซฟตัวเอง

และทำให้เรามีความสุข มากกว่าการพยายามพูดในสิ่งที่ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์

และอาจจะมีผลเสียตามมาในอนาคต