You cannot copy content of this page

คนที่น่าสงสารที่สุด คือคนที่รอความสุขจากคนอื่น

บางทีนั้นคนที่น่าสงสารมากที่สุด

อาจจะเป็นคนที่มักจะรอคอยความสุข

จากคนอื่น โดยที่ตัวเองไม่คิดจะสร้าง

ความสุขมันขึ้นมาเอง

 

ถ้าหากเรามัวแต่รอให้คนอื่นคอยหยิบยื่น

ความสุขมาให้กับเรา เราก็จะไม่มีวันที่จะมีความสุข

ได้หรอกนะ เพราะเราไม่มีวันรู้ได้เลยว่า

สุดท้ายแล้วเขาจะมอบความสุขนั้นมาให้เราหรือเปล่า

แต่สิ่งที่เราทำได้ก็คือ เราควรที่จะพยายามสร้างความสุข

ให้กับตัวเองให้มาก อย่าไปหวังพึ่งความสุขจากคนอื่นเลย

 

พยายามหาความสุขมาใส่ตัวเรา ทำตัวเองให้มีความสุข

เมื่อนั้นแหละเราจะมีความสุขโดยที่ไม่ต้องหวังและพึ่งพาใครอีกเลย

Back to top button