ขึ้นชื่อว่าเวลา ถ้ามันได้ผ่านไปแล้ว

ต่อให้แม้แต่วินาทีเดียว เราก็ไม่สามารถ

ที่จะเอากลับมาได้แล้ว

 

ต่อให้เราจะมีอำนาจ มีเงินทองมากมายแค่ไหนก็ตาม

แต่เราก็ไม่สามารถซื้อเวลาในอดีตที่ผ่านไปแล้วได้

เพราะฉะนั้นในตอนนี้ตอนที่เรายังมีโอกาส

เราควรที่จะใช้เวลานั้นให้คุ้มค่ามากที่สุด

ก่อนที่มันจะกลายเป็นอดีตและไม่มีวันเอากลับมาได้

 

อย่าลืมนะว่าเวลามันคือสิ่งที่มีค่า ที่เราไม่สามารถ

หาซื้อหรือเอากลับมาได้ ต่อให้เราจะพยายามมากแค่ไหน

ในช่วงที่เรายังมีเวลานั้น ยังมีโอกาสนั้น ก็จงทำให้เต็มที่

 

เราจะได้ไม่ต้องมานั่งเสียใจในภายหลัง หากมันผ่านไป

คนหลายคนอยากจะกลับไปแก้ไขเรื่องราวอดีต

แต่พวกเขาก็ทำไม่ได้ เพราะเวลามันได้ผ่านไปแล้ว