ชีวิตคู่บางทีเราก็ต้องช่วยกันสร้าง ช่วยกันเติบโต

ไม่ใช่คอยแต่จะมาเกี่ยง หรือเอาเปรียบกัน

เพราะถ้าเป็นอย่างนั้น ชีวิตคู่อาจจะไปกันไม่รอด

 

เราอย่าลืมนะว่าชีวิตคู่นั้นต้องคอยพยายาม

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เพราะถ้าไม่ช่วยกัน

ก็ไปกันไม่รอดหรอก

ยิ่งถ้ามีใครคนนึงคอยแต่จะเอาเปรียบ

การกระทำแบบนั้นมันเป็นอะไรที่เห็นแก่ตัวสุดๆ

ที่คนรักกัน ไม่ควรจะทำต่อกัน

 

ขึ้นชื่อว่าคู่ชีวิตแล้ว มีอะไรก็ควรช่วยเหลือกัน

อย่าพยายามเอาเปรียบคนที่เรารักและรักเราเลย

เพราะสุดท้ายแล้วมันอาจจะทำให้ความรักของคุณ

ต้องพังลงไปไม่เหลือชิ้นดีเอาได้

สิ่งที่คนรักกันนั้นควรจะทำก็คือการช่วยเหลือกัน

ใครล้มก็ต้องช่วยพยุงคนนั้นมา และมีอะไรก็ต้อง

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน ไม่คิดที่จะเอาเปรียบกัน

แบบนั้นแหละถึงจะเรียกว่า “ความรัก ”