You cannot copy content of this page

ความรักที่ดี คือ ความรักที่ “ปราศจากความเห็นแก่ตัว”

บางครั้งการเห็นแก่ตัวกับคนที่เรารัก

เราก็ไม่สามารถเรียกได้ว่าเรารักเขาได้หรอก

เพราะถ้าเรารักเขาจริงๆ เราจะคิดถึงเขาก่อนเสมอ

คนที่เห็นแก่ตัว แม้แต่เรื่องของความรักนั้น

ก็คือคนที่นึกถึงแต่ตัวเอง รักตัวเองมากกว่า

คนเหล่านี้มักจะคอยเอาเปรียบคนที่เขารัก

อาศัยความเชื่อใจที่มีให้ เพื่อคอยจะเอาเปรียบ

 

เพราะฉะนั้นความรักที่ดีคือความรักที่ไม่เห็นแก่ตัว

มีอะไรนึกถึงกันเสมอ จะสุขจะทุกข์ก็แบ่งปันกัน

นั่นแหละถึงจะสามารถเรียกได้อย่างเต็มปากว่า

มันคือ “ความรัก”

สุดท้ายแล้วจงอย่าเห็นแก่ตัวกับคนที่เรารักและรักเรา

เพราะมันอาจจะทำให้เขารู้สึกแย่ในความรู้สึก

ที่เขามีต่อคุณ และนั่นอาจจะทำให้ความสัมพันธ์ของคุณและเขา

อาจจะต้องจบลงในที่สุด

Back to top button