เห็นคนอื่นได้ดี บางทีเราก็ไม่ต้องไปอิจฉาเขาหรอกนะ

เพราะความอิจฉา เป็นบ่อเกิดที่ทำให้เรามีแต่ความทุกข์

เราจะสังเกตได้ว่าคนที่คอยแต่อิจฉาคนอื่น ชีวิตของพวกเขา

มักจะไม่มีวันประสบความสำเร็จในชีวิตเลย

แต่จงใช้ความอิจฉานั้นเปลี่ยนเป็นแรงผลักดัน

และทำให้เรามีชีวิตที่ดีกว่า แล้วทำให้คนอื่นอิจฉาเราแทน

 

คนไหนที่เขาได้ดีและประสบความสำเร็จ

เราก็แค่ยินดีกับเขา และเรียนรู้จากเขาให้ได้มากที่สุด

แล้วนำมาพัฒนาตัวเราเอง เพื่อทำให้ชีวิตของเราดีขึ้น

การอิจฉาคนอื่นก็เหมือนเป็นการจุดไฟเผาตัวเอง

มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาหรอกนะ ความอิจฉานั้นน่ะ

เพราะฉะนั้นจงอย่าพยายมอิจฉาคนอื่นเลย เพราะว่า

มันไม่ได้อะไรขึ้นมา แถมยังเสียเวลาอีก

 

แต่จงพยายามใช้ชีวิตให้ดีที่สุด และทำให้คนอื่นอิจฉาเรา

นั่นแหละถึงจะเรียกว่าเราประสบความสำเร็จในการใช้ชีวิต