You cannot copy content of this page

เรื่องของคนอื่นรู้ดีแค่ไหน “ก็อย่าไปยุ่ง”

ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของคนอื่น

นั่นแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องหรือธุระกงการของเรา

ต่อให้เรารู้ดีมากแค่ไหน บางทีก็อย่าเข้าไปยุ่ง

 

คนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเป็นนิสัย

มักจะชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น

จนบางครั้งอาจจะนำพาความเดือดร้อน

มาสู่ตัวเองก็เป็นได้

อย่าพยายามไปอยากรู้เรื่องของเขาเลย

ถ้ารู้มาแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา

ก็ไม่รู้จะอยากรู้ไปทำไม

 

ต่างคนต่างอยู่ ใช้ชีวิตใครชีวิตมันจะดีกว่านะ

คนบางคนนั้นต้องมาเดือดร้อน เพราะชอบไปยุ่ง

เรื่องของคนอื่นนี่แหละ

หากเราลองไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น แล้วสนใจแต่

เรื่องของตัวเราเอง บางทีเราอาจจะมีความสุขมากกว่า

ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้

Back to top button