ขึ้นชื่อว่าเป็นเรื่องของคนอื่น

นั่นแสดงว่ามันไม่ใช่เรื่องหรือธุระกงการของเรา

ต่อให้เรารู้ดีมากแค่ไหน บางทีก็อย่าเข้าไปยุ่ง

 

คนที่ชอบยุ่งเรื่องของคนอื่นเป็นนิสัย

มักจะชอบอยากรู้อยากเห็นเรื่องคนอื่น

จนบางครั้งอาจจะนำพาความเดือดร้อน

มาสู่ตัวเองก็เป็นได้

อย่าพยายามไปอยากรู้เรื่องของเขาเลย

ถ้ารู้มาแล้วมันไม่ได้มีผลอะไรกับชีวิตเรา

ก็ไม่รู้จะอยากรู้ไปทำไม

 

ต่างคนต่างอยู่ ใช้ชีวิตใครชีวิตมันจะดีกว่านะ

คนบางคนนั้นต้องมาเดือดร้อน เพราะชอบไปยุ่ง

เรื่องของคนอื่นนี่แหละ

หากเราลองไม่ยุ่งเรื่องของคนอื่น แล้วสนใจแต่

เรื่องของตัวเราเอง บางทีเราอาจจะมีความสุขมากกว่า

ที่เราเป็นอยู่ในตอนนี้ก็เป็นได้