บางทีเรากว่าจะมีวันนี้ได้ อย่าลืมนะว่า

เราต้องผ่านอะไรมาบ้าง และที่สำคัญที่เรา

ห้ามลืมก็คือ เราผ่านช่วงเวลาลำบากนั้นมากับใคร

คนที่คอยอยู่เคียงข้างเรา แม้ในวันที่เราไม่มีอะไร

เป็นชิ้นเป็นอัน มีแต่ความไม่แน่นอน แต่เขาก็ยัง

เชื่อมั่นในตัวเรา และสู้ไปพร้อมกับเรา จนมีวันนี้ได้

 

จงอย่าทิ้งคนๆนั้น แล้วไปสบายกับคนอื่น คนที่ไม่เคย

ร่วมทุกข์ร่วมสุขกับคุณมาเลย เพราะนั่นเท่ากับคุณ

ได้ทอดทิ้งคนที่จริงใจและรักคุณมากที่สุดไป

ตอนลำบากก็ลำบากมาด้วยกัน เพราะฉะนั้นเมื่อไหร่

ที่เราตั้งตัวได้ และสบายแล้วก็อย่าลืมเขา พาเขามาสบายด้วย

ให้สมกับในวันที่เขาอยู่เคียงข้างคุณ คอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจ

อยู่เคียงข้างคุณในวันที่แย่ที่สุดของชีวิต