You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

อย่าลดค่าเรา เพียงเพราะอยากให้เขาเห็นค่า

หากเราอยากให้ใครเห็นคุณค่าในตัวเรา

บางทีเราก็ต้องทำให้เขาเห็นว่าเรามีคุณค่าสำหรับเขา

ไม่ใช่ไปทำอะไรที่มันดูเหมือนเป็นการลดคุณค่าในตัวเรา

เพราะนอกจากจะทำให้เขานั้นไม่เห็นค่าในตัวเราแล้ว

ยังจะทำให้เรากลายเป็นคนไม่มีคุณค่าในสายตาคนอื่นอีกด้วย

 

เพราะฉะนั้นเราต้องทำทุกอย่างเพื่อให้ตัวเราเองนั้นมีค่า

อะไรที่ทำแล้วมันกลายเป็นการลดคุณค่าในตัวของเราเอง

เราก็ไม่ควรที่จะทำ

และก่อนที่เราจะอยากให้คนอื่นเห็นคุณค่าในตัวของเรานั้น

เราก็ต้องเห็นคุณค่าในตัวของเราเองเสียก่อน

เพราะถ้าแม้แต่ตัวเราเองก็ยังไม่เห็นคุณค่าของตัวเอง

ก็อย่าหวังที่จะให้ใครมาเห็นคุณค่าในตัวเราเลย

Related Articles

Back to top button