บางทีความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ไม่มีใครหรอกนะที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดหรือล้มเหลวมาก่อน

 

หากเราทำอะไรผิดพลาดแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหามัน

มันจะทำให้เราฉลาดและแก้ไขสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

บางทีเวลาทำอะไรพลาด หากเรานำข้อผิดพลาดนั้น

มาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีก

นั่นแหละที่เราเรียกว่า การพัฒนา และทำให้มันดีขึ้น

หากเราไม่เคยพลาดไม่เคยล้มเหลว เราก็จะไม่มีวัน

ที่จะได้รู้ถึงจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของเราเลย

เพราะฉะนั้นคนเราสามารถทำผิดพลาดได้ทุกเมื่อ

 

แต่จะมีสักกี่คนกันเชียว ที่จะสามารถเรียนรู้จาก

ความผิดพลาด แล้วนำมันมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิม