You cannot copy content of this page
ไลฟ์สไตล์

ชีวิตยิ่ง “พลาด” ยิ่ง “ฉลาด” กว่าเดิม

บางทีความล้มเหลวก็เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

ไม่มีใครหรอกนะที่จะประสบความสำเร็จในชีวิต

โดยที่ไม่เคยทำอะไรผิดพลาดหรือล้มเหลวมาก่อน

 

หากเราทำอะไรผิดพลาดแล้วหาวิธีแก้ไขปัญหามัน

มันจะทำให้เราฉลาดและแก้ไขสถานการณ์ได้ดียิ่งขึ้น

บางทีเวลาทำอะไรพลาด หากเรานำข้อผิดพลาดนั้น

มาปรับปรุงและแก้ไข เพื่อที่จะไม่ให้มันเกิดซ้ำขึ้นอีก

นั่นแหละที่เราเรียกว่า การพัฒนา และทำให้มันดีขึ้น

หากเราไม่เคยพลาดไม่เคยล้มเหลว เราก็จะไม่มีวัน

ที่จะได้รู้ถึงจุดอ่อนและข้อผิดพลาดของเราเลย

เพราะฉะนั้นคนเราสามารถทำผิดพลาดได้ทุกเมื่อ

 

แต่จะมีสักกี่คนกันเชียว ที่จะสามารถเรียนรู้จาก

ความผิดพลาด แล้วนำมันมาปรับปรุงแก้ไขให้ดีกว่าเดิม

Related Articles

Back to top button