You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

บางคนให้อยู่ “แค่ในใจ” อะดีแล้ว อย่าอยู่ใน “ชีวิตจริง” เลย

สำหรับคนบางคนนั้น ให้เขาอยู่แค่ในใจของเรา

มันก็ดีมากพอแล้วล่ะ ไม่ต้องให้เขาเข้ามาอยู่ใน

ชีวิตจริงของเราหรอก ถ้ามันเป็นไปไม่ได้

คนบางคนมีค่าแค่ในความทรงจำของเราก็พอแล้ว

ถ้าเรารู้ตัวดีว่ายังไงคุณกับเขาก็ไม่มีวันที่จะสามารถ

รักกันได้ เราก็อย่าไปคาดหวังอะไรมาก

บางทีการคาดหวังอะไรน้อยๆ มันก็เป็นผลดีต่อใจเรา

มากกว่าการที่เราไปคาดหวังอะไรมากๆ แล้วสุดท้าย

ก็ต้องผิดหวังเพราะความคาดหวังของเรา

 

อย่าลืมนะว่าชีวิตมันมีอะไรอีกเยอะ การที่เราให้เขาเข้ามา

ในชีวิตของเรา บางทีมันอาจจะกลายเป็นการทำลาย

ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาในอนาคตก็เป็นได้

 

เพราะบางครั้งเราไม่จำเป็นต้องครอบครองอะไรในตัวเขา

มันก็อาจจะดีและมีความสุขมากกว่าการได้ครอบครองก็เป็นได้

Related Articles

Back to top button