You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

รักตัวเอง หวังดีกับตัวเอง ซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง

หากเราอยากจะมีความสุขในชีวิต

บางทีเราก็ควรที่จะซื่อสัตย์กับความรู้สึกตัวเอง

เอาไว้ให้มากๆนะ อย่าไปหลอกตัวเองเลย

 

สิ่งที่เราต้องทำมากที่สุดก็คือ รักตัวเองให้มาก

และหวังดีกับตัวเอง อย่าพยายามทำร้ายตัวเอง

หรือนำพาความรู้สึกแย่ๆเข้ามาให้กับตัวเราเอง

อย่าลืมนะว่าถ้าเราอยากมีความสุขในชีวิต

เราก็ต้องนึกถึงตัวเองให้มากๆ อย่าให้คนอื่น

เข้ามามีอิทธิพลทางความรู้สึกของเราได้

 

บางทีการรู้สึกยังไงแล้วแสดงออกไปแบบนั้น

มันก็เป็นการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกตัวเองอย่างนึงนะ

เพราะเราไม่ต้องเก็บกด ไม่ต้องรู้สึกอีกอย่าง แต่ต้อง

แสดงความรู้สึกออกไปอีกอย่าง

 

นั่นแหละทีเรียกว่าการซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตัวเอง

และมันจะทำให้เรามีความสุขมากกว่าการที่เราต้อง

ไม่ซื่อสัตย์กับความรู้สึกของตัวเอง …

Related Articles

Back to top button