บางทีหากเราลองเอาใจเขามาใส่ใจเรา

อย่าคิดถึงแต่ตัวของเราเองเป็นที่ตั้ง

ก็อาจจะดีกว่า และทำให้ความรักของคุณ

ยั่งยืนมากกว่าการเห็นแก่ตัว

 

หากรักกันแล้ว มาเห็นแก่ตัว ไม่คิดถึงคนที่

เรารัก แล้วแบบนั้นเราจะมีความรักไปเพื่ออะไร

ลองเอาใจเขามาใส่ใจเราดู แล้วความรักของคุณ

จะได้ดำเนินไปในทิศทางที่ดี

 

เพราะคู่รักคู่ไหนที่เห็นแก่ตัว ชอบเอาเปรียบคน

ที่ตัวเองรัก สุดท้ายแล้วนั้นความรักมักจะไปกันไม่รอด

และพังลงไปในที่สุด เพราะฉะนั้นหากคิดที่จะมีความรัก

ก็จงลดความเห็นแก่ตัวลงบ้าง นึกถึงคนที่เรารักและรักเราเอาไว้

เพราะเมื่อใดก็ตามที่คุณนึกถึงแต่ตัวเอง ไม่ลองเอาใจเขา

มาใส่ใจเรา เมื่อนั้นแสดงว่าคุณรักตัวเองมากกว่า และนั่นจะทำให้

ความสัมพันธ์ที่คุณมีต่อกัน อาจจะจบลงเร็วขึ้นนั่นเอง