บางทีการที่ความรักของคุณกับเขา

ไปกันไม่รอดนั้น อย่าคิดแค่ว่ามันเป็น

“กรรม” ของเรา แต่ขอให้เราคิดในแง่บวกไว้ว่า

เขาอาจจะไม่มีบุญพอที่จะได้รับความรักจากเรา

อย่าโทษตัวเอง เวลาที่ความรักต้องจบลง

อย่าคิดเศร้า หรือทำให้ตัวเองเป็นทุกข์และโทษตัวเอง

เพราะมันจะทำให้เราไม่มีความสุข และจมอยู่กับความทุกข์

 

แต่จงคิดเสียว่าคุณกับเขาอาจจะทำบุญด้วยกันมาแค่นี้

หรือว่าเขาอาจจะมีบุญไม่พอ ที่จะได้รับความรักจากคุณ

 

เพราะฉะนั้นอย่าโทษตัวเอง อย่าคิดว่าตัวเองไม่มีค่า

หรือคิดว่ามันเป็นกรรมของตัวเราเองเลยนะ มันจะทำให้

เราไม่มีความสุขเปล่าๆ

 

หากเราคิดได้แบบนี้เราจะสามารถทำใจได้ง่ายขึ้น

และสามารถปล่อยวางได้ง่ายยิ่งขึ้น และนั่นจะทำให้เรา

มีความสุขมากกว่าที่จะต้องมาโทษตัวเองอย่างแน่นอน