คนที่รักกัน ถ้าหากว่านอกใจกัน

เราอย่าเรียกเขาว่าเนื้อคู่ของเราเลย

เพราะถ้าเขารักเราจริง เขาจะไม่มีวัน

นอกใจเราอย่างเด็ดขาด

คนที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น เขาจะไม่มีวัน

ทำให้อีกฝ่ายต้องเสียใจและร้องไห้

และการที่จะนอกใจนั้น จะไม่มีอยู่ในหัวของเขาเลย

 

การที่เขานอกใจเรา แสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่า

ของความเชื่อใจที่เรามีให้เขาเลยแม้แต่น้อย

แล้วแบบนั้นเรายังจะสามารถเรียกเขาว่า

“เนื้อคู่” ได้เต็มปากอย่างนั้นหรือ???

เขานั้นเป็นเสมือนเศษกรรมในชีวิตของเรามากกว่า

เขาคือคนที่สอนให้เรารู้ถึงความเจ็บปวด การหักหลัง

และทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้น และทำให้เรารู้ว่า

อย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไป