You cannot copy content of this page
ความรัก

คนรักที่นอกใจ ไม่ใช่เนื้อคู่ แต่เป็นเพียงแค่ “เศษกรรม”

คนที่รักกัน ถ้าหากว่านอกใจกัน

เราอย่าเรียกเขาว่าเนื้อคู่ของเราเลย

เพราะถ้าเขารักเราจริง เขาจะไม่มีวัน

นอกใจเราอย่างเด็ดขาด

คนที่เป็นเนื้อคู่กันนั้น เขาจะไม่มีวัน

ทำให้อีกฝ่ายต้องเสียใจและร้องไห้

และการที่จะนอกใจนั้น จะไม่มีอยู่ในหัวของเขาเลย

 

การที่เขานอกใจเรา แสดงว่าเขาไม่เห็นคุณค่า

ของความเชื่อใจที่เรามีให้เขาเลยแม้แต่น้อย

แล้วแบบนั้นเรายังจะสามารถเรียกเขาว่า

“เนื้อคู่” ได้เต็มปากอย่างนั้นหรือ???

เขานั้นเป็นเสมือนเศษกรรมในชีวิตของเรามากกว่า

เขาคือคนที่สอนให้เรารู้ถึงความเจ็บปวด การหักหลัง

และทำให้เราเติบโตมากยิ่งขึ้น และทำให้เรารู้ว่า

อย่าเชื่อใจใครมากจนเกินไป

Back to top button