บางทีมือที่สามนั้นจะไม่สามารถเข้ามายุ่ง

ระหว่างคุณกับคนที่คุณรักได้เลย

หากว่าไม่มีใครคนใดคนหนึ่ง

ไปดึงมือที่สามเข้ามาในความสัมพันธ์ของคุณ

ถ้าคุณทั้งสองคน จับมือกันไว้แน่นพอ

บางทีมือที่สามก็ไม่สามารถที่จะทำอะไร

ให้ความสัมพันธ์ของคุณสั่นคลอนได้หรอกนะ

 

เพราะฉะนั้นมันก็ขึ้นอยู่กับคนสองคนด้วย

ว่าสามารถที่จะหนักแน่นได้พอหรือเปล่า

 

เพราะถ้าหากคุณสองคนรักกันมากพอ

ความคิดที่จะนอกใจหรือมีคนอื่นนั้น

แทบจะไม่มีในหัวได้เลย

 

เพราะฉะนั้นหากอยากที่จะรักกันไปนานๆ

บางทีก็ต้องหนักแน่น และซื่อสัตย์ต่อคนที่รัก

แล้วเรื่องของมือที่สามจะไม่เข้ามาในความสัมพันธ์

ของคุณทั้งสองคนได้เลยแม้แต่น้อย