You cannot copy content of this page
ความรักไลฟ์สไตล์

คนเห็นแก่ตัวจะรักแต่ตัวเอง จนไม่มีที่ว่างให้กับคนรอบข้าง

คนที่เห็นแก่ตัวนั้น มักจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอ

พวกเขามักจะสนใจแต่ตัวเอง ไม่สนใจคนอื่น

จนบางครั้ง พวกเขาแทบจะไม่มีที่ว่างให้กับคนรอบข้าง

 

คนประเภทนี้มักจะนึกถึงตัวเองก่อนเสมอ

อะไรที่ทำให้ตัวเองได้ผลประโยชน์ เขามักจะยอม

ทำทุกอย่าง ไม่ว่ามันจะแย่หรือจะผิดแค่ไหนก็ตาม

และคนประเภทนี้มักจะไม่เห็นอกเห็นใจคนอื่น

เพราะพวกเขามักจะให้ความสำคัญกับตัวเอง

มาเป็นอันดับหนึ่งเสมอ

 

หากใครคิดที่จะไปหวังพึ่งพาจากคนประเภทนี้

บอกเลยว่ายากมากๆ เพราะคนประเภทนี้มักจะไม่สนใจ

เรื่องของคนอื่น เพราะพวกเขาเอาเวลาทั้งหมดไปสนใจ

แต่เรื่องของตัวเองเท่านั้น

 

เพราะฉะนั้นคนที่เห็นแก่ตัว มักจะไม่มีที่ว่างทางความรู้สึก

ให้กับใครทั้งนั้น นอกจากตัวของพวกเขาเอง …

Related Articles

Back to top button