อย่าคิดที่จะไปรักคนที่เห็นแก่ตัวเลยนะ

เพราะคนแบบนี้ เขาไม่คิดที่จะรักใครจริงหรอก

เขามักจะมองถึงผลประโยชน์ของตัวเอง

และนึกถึงแต่ตัวเองก่อนเสมอ

การที่เราจะมีความรัก เราก็ควรที่จะรักใครสักคน

ที่นึกถึงใจของเราบ้าง ไม่ใช่นึกถึงตัวเขาเอง

 

การที่เราไปรักคนที่เห็นแก่ตัวนั้น สุดท้ายแล้ว

เราก็อาจจะต้องเสียใจ จากการกระทำ หรือคำพูด

อันเห็นแก่ตัวของเขา

 

เพราะฉะนั้นจงอย่าคิดที่จะไปรักคนที่เห็นแก่ตัวเลยนะ

มันไม่มีอะไรดีขึ้นมาเลยแม้แต่น้อย มีแต่จะทำให้เรานั้น

รู้สึกแย่เอามากๆ กับการที่ต้องไปรักคนที่นึกถึงแต่ตัวเอง

ไม่เคยที่จะนึกถึงความรู้สึกหรือจิตใจของคนอื่น ..